Nowe zapisy dotyczące edukacji domowej w Polsce (23.01.2009)
Edukacja domowa / 15 marca 2011 / Ilość odsłon: 11 877

Art. 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.”,

Pedagogika planu daltońskiego – podręcznik
Jedynka na górze / 17 lutego 2011 / Ilość odsłon: 7 077

„Niniejsza publikacja jest znakomitym przewodnikiem metodycznym, dzięki któremu bardzo łatwo można samodzielnie dojść do konstruowania procesu kształcenia i wychowania w przedszkolu czy szkole w oparciu o zasady planu daltońskiego.”(prof.B.Śliwerski).

Zapisz się do naszego newslettera!
Szanujemy Twoją prywatność.